Ny forskrift jakt, felling og fangst – hvorfor ble det slik?

Forskriften om jakt felling og fangst har vært en runde innom Miljødirektoratet for endringer. Men endringene er slettes ikke til det bedre for de som driver med fellefangst.

JI har i over 10 år prøvd å få endret forskriften til å kun inneholde jegernummer, og det er for at det kun er myndighetspersoner som skal kunne identifisere fangstmannen.
Når man skal drive med fangst, så må man også være jeger. Jegere har ofte våpen og trenger derfor ikke å flagge dette for allmennheten ved å sette navn og telefonnummer på feller. Det er snakk om sikkerhet i alle ledd, og derfor er det viktig at det kun er myndighetspersoner som kan finne frem til eier av en felle. Grunneier vet allerede at det er oppsatt feller på hans eiendom og har skrevet kontrakt med fangstmannen om hvilket område fellene står i og hvor mange feller som settes opp.

Sikkerhetsmessig er dette naturlig for de som skjønner seg på sikkerhetspolitikk, for fangstmannen er det viktig at fremmede ikke vet hvor han bor. Jegernummeret gjør det svært vanskelig for en lekmann å finne ut hvor jegeren bor, mens en myndighetsperson finner det ut med et tastetrykk. Men med merking av feller med navn og telefonnummer blir det lett å finne ut hvor en person bor og hvem de bor sammen med.

JI mener det er viktig å tenke på sikkerhet for en jeger og fangstmann, og mener jegernummer – som er et unikt nummer for jeger og fangstmann er essensielt i dagens samfunn. Vi håper å få dette i ei endring snarest – og helst før forskriften skal tre i kraft1.4.2024.

Her kan du lese svaret fra Miljødirektoratet  som vi fikk på forespørsel fra dem om de endringene de har gjort og grunnlaget for dem.

Etter dette svaret som vi fikk fra dem sendte vi et nytt brev til dem for å få klarhet og litt mer utfyllende opplysninger til endringene i forskriften. Vi håper dermed at vi kan få brakt på banen viktigheten med bare bruk av et jegernummer. Brevet kan du lese her på denne lenken.

Skroll til toppen