Om oss

10. juni 2012 ble Jegernes Interesseorganisasjon stiftet

Vi som står bak dette initiativet er folk med bred erfaring på forskjellig hold innen jakt og organisasjonsarbeid.
I tillegg har fler av oss utstrakt erfaring vedrørende kurs og opplæring på forskjellig plan.

Vi mente at nå var tiden inne for å skape en ny organisasjon, som et alternativ til den eksisterende, for norske jegere. Vårt hovedfokus blir å tale jegernes sak ovenfor myndigheter og for samfunnet for øvrig. Vi ønsker å bidra til en økt forståelse i vårt stadig økende urbaniserte samfunn om viktigheten av å ta vare jakten som en meget stor og viktig del av vår kulturarv.

I løpet av et 10 timers langt stiftelsesmøte fikk vi satt ned vedtekter og en framdriftsplan som skal følges fram til det første ordinære årsmøte i 2013. Et interimsstyre ble valgt og de skal nå sammen med flere personer i et arbeidsutvalg forsøke å få bygget grunnmuren til denne nye organisasjonen.

Skroll til toppen