Våpen, jakt og lyddemper i Sverige

Lyddemper

Det har vært mange spørsmål om å bringe med seg våpen og våpendeler til Sverige, og spesielt lyddempere. I Norge er det fritt salg av lyddempere, og det er ikke registreringsplikt på dem, mens det i Sverige er registreringsplikt på lyddempere. Dette medfører at man ikke fritt kan ta med lyddemper kjøpt lovlig i Norge til Sverige. Dersom du skal bruke lyddemper på våpenet ditt, må du søke spesielt om det hos Sveriges politimyndigheter. Tar du med en lyddemper uten å ha de rette papirer i orden, så har du smuglet inn registeringspliktig våpendel, som også er uregistert i Sverige. For dette så kan du risikere bøter, inndragning av våpen og nektes å jakte i Sverige i inntil 5 år. I værste fall kan du risikere siktelse ut fra terrorlovgivningen, og da har du det gående. Derfor er det lurt å ha alt på det «tørre».

Kontaktinfo til svensk politimyndighet.

Se også denne siden om innførsel/utførsel av skytevåpen til Sverige. Se under punktet «Bosatt i Norden».

Midlertidig våpeninnførsel

Svensk toll har en registreringsordning for midlertidig innførsel av våpen til Sverige. Registreringen kan gjøres elektronisk på nettsidene til svensk toll www.tullverket.se, eller på en svensk tollstasjon. Det enkleste er å bruke det elektroniske registreringssystemet.

Innførsel av kjøtt fra Sverige til Norge

Stammer kjøttet fra egen jakt i et EU-land, kan du innføre inntil 75 kilo kjøtt av hare, rein, skogsfugl, ryper, hjort, rådyr, dådyr, elg og villsvin tollfritt pr. kalenderår. Du kan også innføre 10 kg kjøtt fritt pr jakttur. Du må velge rød sone når du kommer til Norge. Her leverer du en egenerklæring om at kjøttet stammer fra egen jakt i EU, og at det skal brukes i egen husholdning.

Egenerklæring på innførsel av kjøtt.

Du må betale 15 prosent merverdiavgift for kjøttet basert på en fastsatt kilopris på 50 kroner.
Ønsker du å innføre kjøtt fra land utenfor EØS-området, kontakt Mattilsynet for informasjon om innførselsbestemmelser.

Kontaktinfo til mattilsynet

Tolladministrative angående innførsel av kjøtt finner du her.

Blyhagl bruk i Sverige

I Sverige kan man bruke og kjøpe blyhagl til jakt, men det er ikke tillatt å ta med seg blyhaglammo til Norge. Bestemmelser for dette kan du lese om på sidene hos Klima- og forurensningsdirektoratet.

Hund på jakt

Hund kan man ha med seg på jakt, men det kan være en fordel å være ute i god med de forberedelser man trenger for det enkelte land. Du kan lese mer om dette på sidene til nettdyrlegen.

Skroll til toppen