Kurs og arrangamenter

JI i Midt-Norge planlegger å holde noen arrangamenter, og i den forbindelse vil vi gjerne ha noen innspill fra medlemmene i regionen om hva dere mener om dette.

Det vi har planer om er bl.a.:

– Bjørneskytekurs, kombinert med undervisning i bruk av hund på jakt og ettersøk etter bjørn i forbindelse med praktisk bjørnejakt.
– Temakvelder om jakt på hjortevilt og hjorteviltforvaltning
– Temakvelder om jakt på småvilt og småviltforvaltning
– Temakvelder om predatorkontroll, revejakt og fellefangst
– Temakvelder om gaupejakt og jervejakt – generell jakt og båsfangst
– Temakvelder om jakthund og ettersøkshund
– Foredragsholdere som kan være aktuelle for jaktkvelder

Ut fra dette ønsker vi i tillegg innspill fra medlemmer om hva dere bør tas opp på de aktuelle kveldene, det kan være lokale forhold som tilsier kanskje spesielle/spesifikke temaer som bør tas opp. Det kan også være spesielle ønker om foredragsholdere eller kjente jegere/filmskapere.

Vi håper med dette å kunne skreddersy en «ferdig pakke» som passer for dere medlemmer – hvor det enn måtte være.

Send en e-post til Ronny Wollert Andreassen om dette og andre ønsker, så vil dere bli kontaktet.

Skroll til toppen