Jegernes Interesseorganisasjon vil jobbe…

 • for at den urgamle norske jaktkultur blir ivaretatt og videreført, heri ivaretagelse av jakthundrasene – spesielt de særnorske jakthundraser.
 • for at rovdyr ikke skal endre eller føre til opphør av den urgamle norske jaktkulturen – vi ønsker ikke fast yngling av ulv i våre jaktmarker.
 • for at jegere anonymiseres i det offentlige rom.
 • for at viltfondet benyttes til å finansiere en styrking av ettersøksordningen.
 • Forslag om endring i Viltlovens §34 – forfølgelsestetten. Her vil vi at man skal kunne forfølge vilt uavhengig av grunneiers tillatelse foreligger eller ikke.
 • for at flest mulig skal ha mulighet til å utøve jakt.
 • for at de med bevegelseshemning skal kunne få dispensasjon for løsninger som gjør det mulig for dem å utøve jakt.
 • for at jegere og allmennheten skal ha tilgang på forskning og informasjon om jakt og vilt også utenom offentlige kanaler.
 • for at det blir gjennomført bestandstellinger og dokumentasjon av rovvilt også utenom offentlige kanaler.
 • for at jakt generelt presenteres jevnlig i norske medier.
 • for at jegerstanden står samlet uavhengig av jaktform.
 • for at løs på drevet halsende hund skal kunne benyttes til alt rovvilt.
 • for at buejakt tillates som jaktform i Norge.
 • for at trusler og hatefulle ytringer anmeldes og etterforskes.
 • for at feller og fangstredskaper skal merkes kun med fangstmannens jegernummer.
Skroll til toppen