Transport av våpen

Politiet beslaglegger våpen i bil hvert år, dette fordi det ikke blir korrekt oppbevart under transport. Dette skjer både når vi som jegere skal til eller fra skytebane, eller til eller fra jakt. Det er viktig å følge reglene for vår egen og andres sikkerhet.

Når man transporterer våpen skal det være tomt for ammunisjon og det skal være under tilsyn. Det skal være tildekket i bil, enten at man har det i våpenfutteral eller våpenkoffert, eller tildekt på annet vis slik at det ikke vises. Det er heller ikke lovlig å bære våpen på offentlig sted.

Om man tar med våpen i bil, så skal det være oppbevart slik at det ikke er lett tilgjengelig. Våpnet kan transporteres udelt så lenge man oppholder seg i bilen, men forlater man bilen skal vital del bringes med. Vital del er sluttstykke, forskjefte på hagle eller annen del som gjør våpnet ubrukelig.

Våpenkort eller utlånserklæring for de aktuelle våpnene man bringer med skal også medbringes og forevises på forespørsel fra politiet.

Vi oppfordrer alle jegere og skyttere til å følge reglene for transport, og du kan lese mer om dette i lovteksten i våpenloven – §§ 27a og 27b.

Skroll til toppen