Oppskyting til storviltjakt

Det er mange som har egne ideer om hvordan dette skal gjennomføres, men det finnes retningslinjer på hvordan dette skal gjennomføres. Vi skal her prøve å forklare dette på en enkel måte, slik at de fleste spørsmål som måtte dukke opp i forbindelse med oppskyting til storviltjakt blir en god opplevelse for de fleste.

Treningsskudd

Det er flere aktive skyttere som skyter jevnt gjennom hele året, og disse må likevel vise dokumetasjon på at prøveskudd er gjennomført før oppskyting til storviltprøve.

Når det gjelder antall skudd som er kravet, så er det 30 treningsskudd. Dette kan gjennomføres enten ved at man deltar på terminfestede feltskytinger eller skytterstevner, eller at man møter opp på fastsatte treningskvelder på skytebanen. Minimum må du gjennomføre to kvelder med 15 trenngsskudd hver av kveldene. Men du kan også skyte over flere kvelder med f.eks 5 skudd hver kveld. Da blir antall skytinger f.eks. 6 ganger.

Treningskyting og treningsskudd kan gjøres i valgfrie stillinger og med valgfrie våpen, men de må være tillat å bruke på storviltjakt. Treniningsskudd med f.eks. AG3 er ikke godkjent som treningsskudd til storvilt, da dette våpnet ikke er godkjent til storviltjakt. Det gjelder også for lignende våpen. Det er lov å anvende alle hjelpemidler for å gjennomføre treningsskyting.

Skyteprøven til storvilt

Her er det flere alternativer som er tilgjengelig for jegere.

Om en jeger har flere rifler som skal benyttes til storviltjakt, må det skytes opp med ALLE riflene som skal benyttes.

Om en jeger har en systemrifle med flere forskillige løp som skal benyttes til jakt, må det skytes opp med ALLE løpene som skal benyttes til jakta.

 

Alternativ 1.

Skudd mot faststående villreinfigur – 100 m

Det skal gjennomføres 5 skudd mot skiven med ei rifle, og alle skudd skal være innenfor treffområdet for at skytingen skal kunne godkjennes. Når det gjelder kombivåpen skal det skytes 3 skudd mot skiven, og alle skal være innenfor treffområdet. Treffområdet er 30 cm i diameter. Det er lov å bruke skytereim, og det er valgfrie skytestillinger. Andre hjelpemidler enn skytereim er ikke tillatt. Det må benyttes ekspanderende ammunisjon. Hullspiss, blyspiss eller andre kuler godkjent for jakt kan benyttes.

 

Alternativ 2. Bjørneprøven

Hver øvelse godkjennes individuelt. Om man stryker i en øvelse en gang, så er det kun den aktuelle øvelsen som trengs å gjøre om igjen. Det er lov å bruke skytestokk og skytereim, og man kan bruke valgfri skytestilling foruten liggende som ikke er tillatt. Det er heller ikke lov å bruke skytebenk eller andre fastmonterte støtteben under gjennomføringen. Alle øvelsene må gjennomføres samme dag. Det kan benyttes helmantlet ammunisjon.

Øvelse 1.

Sidefigur av bjørn i en avstand på 100 m.

En serie på 4 skudd innen 40 sekunder. Krav: Alle 4 skudd skal treffe innenfor treffområdet hjerte og lunger.

Øvelse 2.

Sidefigur av bjørn i en avstand på 40 meter.

En serie på 4 skudd innen 40 sekunder. Krav: Alle 4 skudd skal treffe innenfor treffområdet hjerte og lunger.

Øvelse 3.

Frontfigur av bjørn i en avstand på 20 m.

Det skal skytes 2 skudd mot dette målet og det andre skuddet må skytes innen 4 sekunder etter det første skuddet. Det er ikke krav om treff innenfor treffområdene.

 

Alternativ 3. Elgbaneskyting

Det skal gjennomføres 15 skudd mot elgskiver på 100 m. Det kan benyttes helmantlet ammunisjon. Det er lov å bruke skytereim, men ikke fast anlegg eller skytebenk.

Øvelse 1.

5 skudd mot stillestående skive av elg i kne eller sittende stilling. Krav: 5 treff innenfor treffområdet.

Øvelse 2.

5 skudd mot stillestående skive av elg i stående stilling. Krav: 3 treff innenfor treffområdet.

Øvelse 3.

5 skudd mot løpende elg i stående stilling. Krav: 3 treff innenfor treffområdet.

 

Du finner også instruks om dette på siden til Miljødirektoratet her.

Skroll til toppen