Klage på høring fra Miljødirektoratet

Miljødirektoratet sendte den 24.04.2023 en endring av forskrift om utøvelse av jakt, felling og
fangst kap. 9 fangst.

JI mener det er flere forhold i denne endringen som virker lite gjennomtenkt, og har derfor sendt inn en klage på dette.

Vi håper at det kommer endringer i dette som gjør at de som driver med jakt og fangst ikke kriminaliseres av Staten. Et viktig poeng oppi dette er at de som utøver jakt og fangst forholdes anonyme for å unngå hets, spesielt med tanke på bruk av feller.

Her er en link til høringen.

Her er en link til vår klage 20230508 Klage på høring jakt, felling og fangst – kap 9

 

Skroll til toppen