Jakt og fangsttider på vilt – forhåndshøring og høringen i 2021

I januar 2021 ble det lagt ut en forhåndshøring til jakt- og fangsttider på sidene til Miljødirektoratet, hvor de oppfordret til å komme med innspill som skulle komme den opprinnelige høringen til gode.

Svært mange jakttilbydere, organisasjoner og andre med interesser innenfor dette kom med innspill som skulle gjøre denne prosessen enklere når selve høringen kom. Den kom den 20. mai 2021 med høringsfrist 15.10.2021 og skulle gjelde fra 2022 – 2028.

Jegernes Interesseorganisasjon fikk invitasjon til å delta på forhåndshøringen midt i januar 2021, og sendte inn et forhåndsinnspill innen tidsfristen som var 20.2.2021. Vi hadde stor tro på at ei slik forhåndshøring skulle kunne sette viktige punkter i forskriften om jakt- og fangsttider på dagsorden som tidligere hadde kommet i bakleksa. Det har i mange tiår tidligere blitt sagt fra behandlende instans at innspill skulle tas med videre til neste gang det var høring uten at dette hadde blitt tatt til følge. Svært mange som svarer på høringene om jakt- og fangsttider var frustrerte over at det skjedde lite og at de slettes ikke ble hørt – de følte seg rett og slett overhørte.

Her er link til bestillingen på forhåndshøringen

Resultatet av forhåndshøringen

JI sammen med flere regnet med at det vil komme en rapport om arbeidet som ble gjort med forhåndshøringen, men denne uteble. Når vi da kontaktet MDir og etterspurte en slik rapport, så svarte de ikke engang på forespørselen.

Link: Vårt svar på forhåndshøringen

Høringen kommer

Den 20. mai 2021 kommer høringen ut. Det var svært mange som sperret opp øynene når den kom, her var det slettes ikke mye endringer siden forhåndshøringen. Vi hadde regnet med at her skulle det være mye nytt, spesielt med tanke om alle de som hadde sendt inn svar på forhåndshøringen. Men det uteble, og mange stilte spørsmål om hvorfor det hadde blitt slik.
Siden MDir heller ikke hadde svart på vår henvendelse angående forhåndshøringen, så fikk vi opplyst fra flere andre aktører at de heller ikke hadde fått svar på det de hadde spurt om angående forhåndshøringen.

Klage å saksgang angående forhåndshøringen

JI sendte på nytt inn en forespørsel på saksgangen og hva som hadde blitt gjort med forhåndshøringen, men svar uteble. Det ble purret på dette, og til slutt fikk vi et svar. Svaret var at de hadde ikke noen sakspapirer på det som ble gjort med forhåndshøringen, ikke et referat engang fra møter angående den kunne de fremlegge. Dette er en svært rar måte å jobbe på og det virker som om demokratiske prosesser ikke eksisterer.

Dette er svært betenkelig, og det blir stilt spørsmål om dette gjennom hele jegermiljøet. Hva er det egentlig MDir holder å med og hvem er det som skal påse at de gjør den jobben de er satt til?
Klima- og Miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet er de som er bestillere, og MDir skal stå for høringen. Men heller ikke når vi sender forespørsler dit får vi klare svar. Der blir forespørselen sendt tilbake til MDir, og de sier at de ikke har referater fra møter, ingen dokumenter på saksgangen og prosessen og heller ikke noe å si om prosessene de jobber ut fra. De kan rett og slett ikke si noen verdens ting. Man kan jo begynne å lure på om det er noen som jobber der, for de svarer sjelden på henvendelser og de har ikke referater eller dokumenter å vise til. Hva er det de egentlig gjør?

Link: Endelig svar fra KLD

Saksgangen vi har hatt

Nå har denne saken gått mellom oss og MDir, KLD og LMD, og det har ikke skjedd mye. Saken har til og med vært hos Sivilombudet på grunn av trege svar fra det offentlige eller også i det hele uteblivende svar. Men svar har vi fått – til slutt. Det har tatt svært lang tid og siste svar fra dem fikk vi for ikke så lenge siden – altså i 2023.

Konklusjon

Konklusjonen er at MDir kan ikke vise frem referater, dokumenter eller andre skrifter angående forhåndshøringen på jakt- og fangsttider. Derfor så kan vi konkludere med at uansett hva vi og andre sender inn til høringer angående jakt- og fangsttider, så er sannsynligheten for å bli hørt liten. I iallfall om vi er den delen som utøver jakten, eller forvaltningen av det som Staten har et behov for å regulere når det gjelder balanse i naturen.

Skroll til toppen