Forskriftsendring

Miljødirektoratet sendte den 24.04.2023 en endring av forskrift om utøvelse av jakt, felling og
fangst kap. 9 fangst.

JI har hatt dialog med både MDir, KLMD og LMD i denne saken noe som vi mener er viktig å følge opp.

Vi har i mange mange år prøvd å endre deler av denne forskriften når det gjelder merking av feller, og vi mener det er viktig å anonymisere fangstmannen for allmenheten ved at man benytter «Jegernummer». Dette er en unik ID.

Når man driver med fellefangst på arter det er naturlig å bruke feller, så må man nå merke fellene med fullt navn osv. Dette mener vi er unødvendig, spesielt når jegere blir hetset for dette. Nå er det i høringen at også telefonnummer skal være med på merkingen av fellene. Dette vil gjøre at hets blir enda enklere for de som utfører det.

Når man skal sette opp feller i et område, må man spørre grunneier om tillatelse til dette. Herunder må man også vise grunneier hvor ei eventuell felle eller fellerekke skal settes opp. Får man grunneiers tillatelse til å sette opp XX antall feller, blir det ofte nedtegnet på kart til grunneier og all info rundt feller og den som setter opp fellene og hvordan de skal røktes blir avtalt. Derfor er det ikke av interesse for andre å vite hvem det er sine feller, grunneier vet det allerede. Men det er fortsatt lurt å ha en ID på fellene likevel. Bruker man da Jegernummer, vil offentlige myndigheter kunne finne det ut med få tastetrykk.

Her kan dere lese om hele den korrespondansen vi har hatt angående saken.

JI har skrevet til flere høringer om dette siden 2014, men vi har ikke fått dette inn. Ofte vil det i etterkant av slike høringer bli sagt at de mange innspillene vil bli tatt med i en eventuell runde senere med endring av forskriften, men det skjer svært sjelden.

Denne gangen ser det ut til at vi kan komme noen vei, men vi trenger støtte for å synligjøre dette. Vi vil derfor tilskrive andre høringsinstanser som vi mener det er naturlig å kontakte i denne saken. Vi håper at også de kan være med å få dette gjennom i den høringen som nå er ute innen høringsfristen.

 

Skroll til toppen