Viltloven skal endres – kommer nok på høring ila høsten

Viltloven er under lupen for å endres. KLMD og LMD går her i lag for å endre viltloven slik vi kjenner den i dag. Det er ca 40 år siden sist det var endringer i liven og vi merner det er på tide at det blir modifiseringer som gjør at dette blir en lov som er fremtidsrettet med tanke på at det kanskje blir 40 år til neste gang den vil bli endret.

Hvis det er noen jegere som har synspunkter om hva som kanskje burde endres, så skriv noen ord til oss om det du mener bør endres. Skriv en kort begrunnelse og forslag til ordlyd som det skal endres til. For enkelhetens skyld er det lurt å ta med gammel lovtekst også.

Vi kommer til å samarbeide så langt det er mulig med andre aktører – som det er naturlig for oss å samarbeide med – for å få en så god forandring av Viltloven som mulig og at vi er på samme side når det gjelder paragrafer og ordlyd.

Vi håper det er mange som har synspunkter på dette og kan komme med gode forslag til hva som bør endres og hva som bør beholdes.
Send oss en e-post til rwa@jegernes.no om du har noe du vil legge frem og synspunkter.
Vi regner med at både WWF, NOHA og Dyrevernsalliansen vil komme med innspill. Hva disse vil være kan man jo bare tenke seg, de vil være milevis fra jordoverflaten
Skroll til toppen