Prosjekter og utredninger

Pågående prosjekter

Vi har flere pågående prosjekter, og under er det listet opp hvilke rosjekter vi jobber med.

Blyhaglproblematikken og problematikk rundt bly i ammunisjon.

Prosjektleder for dette er Ronny Wollert Andreassen

Trofédommerutdanning innenfor organisasjonen.

Prosjektleder for dette er Per Chr. Evensen

Rovviltproblematikken.

Flere innvolverte – Koordinator er Rolf Larsen

Bruk av løshund på jakt etter rovvilt.

Kontaktperson er Remi Olsen

Endringer på lover og forskrifter.

Kontaktperson er Roy Yven

Skroll til toppen