Offentliggjøring av lisens- og kvotejegere i forbindelse med ulvejakt – er du en av dem?

I forbindelse med offentligjøring har vi holdt et høyt trykk mot Klima- og Miljødepartementet (KLMD) og Miljødirektoratet (MD). Det har så langt ikke kommet et ord fra dem om hvordan listene kunne bli frigitt og offentligjort i Smaalenene Avis og Rakkestad Avis. Ut fra dette så må vi si at det er svært beklagelig at dette skjer uten at det er gjennomtenkt.

Jegernes Interesseorganisasjon er interessert å komme i kontakt med dem som har kommet på listene som ble offentligjort og som føler at dette er en inngripen på ens person. Vi vil behandle alle svar konfidensielt og vil ikke offentligjøre det uten samtykke – og da anonymisert.

Hvorfor vi vil ha kontakt

Vi vil ha kontakt med personer som føler seg forulempet og uthengt i lokalmiljøet uten at de har fått sagt noe om det eller blitt forespurt om det. Årsaken til dette er at vi vil sende en klage på dette til PFU (Pressens faglige utvalg) på vegne av de jegere som er offetligjort.
Vi vil også ha noe å fremvise for KLMD og MD som står bak offentligjøringen at de som har blitt offentligjorte i disse listene ikke ville det uten eget vitende.

Vi har hatt kontakt med noen av de som er på listene og de sier at dette har vært en påkjenning og noe de overhode ikke hadde forestilt seg skulle kunne skje. De regnet med at listene som er i jegerregisteret er unntatt offentlighet akkurat som våpenregisteret til Politiet som viser hvem som har våpen og hvor de har bobel.

Likestilte lister

Jegerregisteret er et register som i all hovedsak skal føre lister over hvem som er godkjente jegere, jegere som har mistet jaktrett, jegerprøveinstruktører og sende ut jegeravgift. I tillegg så kan man registrere seg som lisens- og kvotejeger i dette registeret.

Når det gjelder hvorfor jegere mener at jegerregisteret er likestilt med våpenregisteret, er dette fordi man oppbevarer våpen i sin bobel og ikke vil at dette skal være for offentlig skue. Det er den gjengse oppfattelsen til de fleste jegere.

Trakkasering og hets

Forvaltningsmotstandere har spredt listene mellom seg og flere utsagn som har kommet fra dem er at «Nå vet vi hvor de er» – «Nå kan vi finne de lett» – «Fantastisk».
Disse utsagnene mener vi er svært gjennomsiktige og kan oppfattes som trusler eller at man kan bli oppsøkt av personer med ekstreme holdninger. Dette er slettes ikke det vi trenger å bli utsatt for – spesielt med velsignelse fra KLMD og MD.

Ta kontakt med oss

Om du ønsker å komme i kontakt med oss, skriv en e-post til oss. Vi kommer til å behandle all informasjon vi mottar konfidensielt og vil ikke offentligjøre noe uten at vi har samtykke om det skulle bli aktuelt.

Skroll til toppen