Ny kunnskap om blyhagl

Klima- og Miljøverndepartementet har gitt Miljødirektoratet i oppdrag å fremskaffe ny kunnskap om blyhagl. Utredningen skal etter planen være ferdig innen 1. juni i år.

I den anledning vil Jegernes Interesseorganisasjon levere en uavhengig rapport til Klima- og Miljøverndepartementet og Stortinget. Dette mener vi er avgjørende for at arbeidet blir best mulig forankret. Ved å ha tilgang til et bredere faktagrunnlag vil Stortinget nå kunne behandle saken med ny viten og en åpnere tilnærming i motsetning til da forbudet ble innført forhastet og uten en god konsekvensutredning.

Jegernes Interesseorganisasjon er den organisasjonen som med fakta har gått i møte med overdrivelser i debatten rundt «Bly i viltkjøtt». Dette kunne vi gjøre da vi ikke var en del av eller hadde initiert noen av arbeidet som rapportene bygde på. Det er viktig for oss og legitimiteten til vårt faktagrunnlag at vi også nå ikke er bundet opp faglig eller økonomisk.

Vi har med oss et godt nettverk av organisasjoner og ekspertise som gjør at vi er optimistiske og trygge på det faktagrunnlaget vi skal levere. Vi får håpe at man har tatt inn over seg at det nå er et flertall på Stortinget for å åpne for bruk av blyhagl over fast mark. Det forventes at jakt- og forvaltningsmotstandernes organisasjoner vil motsette seg kraftig en oppheving av forbudet. Da er det viktig at dette møtes med gode fakta med fokus på human jakt og reelle miljø og helsekonsekvenser og ikke symbolpolitikk eller følelser.

Skroll til toppen