Innspillsmøte med LMD og KLD angående viltloven

I oktober 2022 fikk vi invitasjon til et innspillsmøte med Landbruks- og matdepartementet (LMD) og Klima- og miljødepartementet (KLD). Formålet med møtet skulle være å innhente synspunkter fra berørte aktører, forvaltning og sentralleddet i nærings- og interesseorganisasjoner, på utvalgte temaer i forbindelse med departementenes utforming av et høringsforslag. Modernisering av viltlovet er temaet og siden LMD og KLD har delt på dette ansvaret siden 2018, ble det i 2020 besluttet å gjennomgå og modernisere viltloven.

Her finner du invitasjonen vi fikk. Invitasjon

Det var flere aktører som var der og fikk sagt sine synspunkter i møtet – også JI var der – og vi mener det er viktig at viltloven blir så riktig og samtidig så veiledende at den ikke kan misforstås.
Etter at møtet var ferdig så ble det gitt anledning til å inngi skriftlig dokumentasjon på de som ble fremlagt, og her er det vi mener opp mot det som ble spurt om i møtet. Vårt innspill etter møtet.

 

Scroll to Top
Rull til toppen