Høring om lisensfellingsperioden for jerv

Klima- og miljødepartementet (KLD) kom den 16.6.2022 med ei ny høring angående lisensfellingsperioden på jerv. Jegernes Interesseorganisasjon (JI) har tidligere levert forslag på at dette måtte samsvare med annen jakt, og da spesielt jakten på hjortevilt. Vi mente at det var lurt å starte lisensjakt på jerv når jakta på villrein startet, dette begrunnet i at jerven er under sterk fremgang i de områder der det er villrein. Dette er et av alternativene i høringen fra KLD, så derfor viser det seg at vi blir hørt i de forslag som vi inngir til KLD.

Her finner du link til høringen fra KLD – Høring om lisensfellingsperioden for jerv.

Vi har inngitt svar på denne høringen allerede, og vi har gått for det som er alternativ 2 i høringen. Vi mener det er viktig at nettopp dette blir det rette alternativet for lisensjakt på jerv i årene fremover og at det vil bidra til en bedre forvaltning av jerv med tanke på bestandsmål.

 

Skroll til toppen