Er svar på høringer og saksbehandling ifm jakt hemmelig?

JI holder trykket på høringer angående utøvelse av  jakt, felling og fangst, men sliter med å se hva som som gjøres i forbindelse med behandling og gjennomføring av endringer til både lover og forskrifter.

Senest i desember sendte vi brev til Landbruks og matdepartementet om Miljødirektoratets forutgående behandling av prosessen i endringen i forskrift for jakt, fangst og felling.

Les hva vi skrev i klagen til LMD her.

Skroll til toppen