Blyhagldebatten fortsetter – 2014

Det er etter at rapporten fra Miljødirektoratet kommet en del i media om dette. Dette skal vi prøve å samle opp på denne siden, og er det noen som har linker til noet som er skrevet i lokale nettaviser – send linken til Ronny W. Andreassen på mail her.

 

Miljødirektoratets anbefaling

Rapporten fra Miljødirektoratet kan du finne på denne linken her.

 

Blyhaglproblematikken i media 2014.

Innlegg i Nordlys på nett 25. juli kan du finne på denne linken her.

 

Jegernes Interesseorganisasjons sitt faktagrunnlag og rapport.

Denne informasjonen finner du på denne linken her.

 

Våre tilsvar til media angående blyhaglsaken

Tilsvar på kronikken den 25. juli 2014 i Nordlys finner du på denne linken her.

Den grafiske fremstillingen av biotilgjengelig bly i matvarer det henvises til i artikkelen finner du her.

En artikkel vi har sendt ut i samarbeid med Våpenrådet og AFEMS – «Tåkelegging av fakta om blyhaglammunisjon». Den kan du lese her.

 

Andres artikler som er sendt til media

Sindre Thirud sitt tilsvar på artikkelen i Nordlys 25. juli 2014 finner du på denne linken her.

 

Informasjon som Jegernes Interesseorganisasjon har fått tilsendt og har tillatelse å publisere, eller har utarbeidet selv.

Biotilgjengelighet av metallisk bly i viltkjøtt. En studie utarbeidet av Professorene Ulf Qvarfort og Christer Holmgren som ble presentert for WFSA Plenary Session 2013. Studien er presentert på engelsk. Linken til dette finner du her.

Pressemeldingen fra denne fremføringen, finner på denne linken her.

Blyverdier hos Norske jegere vs EU borgere, finnes på denne linken her.

 

Sider i sosiale medier du finner informasjon

Facebook siden «Opphev forbudet mot Blyhagl» er verdt et besøk og at man liker den – jegere må stå sammen om dette.
Du finner peker til denne FB siden på denne linken her.

Du får også oppdatert informasjon på FB siden til Jegernes Interesseorganisasjon. Vi håper at du melder deg inn i organisasjonen og også blir medlem på FB siden som du finner på denne linken her.

 

Andre sider med informasjon som er relevante

Arbeidstilsynets grenseverdier for uorganisk bly og organiske blyforbindelser

(St.meld.nr. 58 (1006 – 97)) – Miljøvernpolitikk for en bærekraftig utvikling

Ramsarkonvensjonen

Niva (Norsk institutt for vannforskning) sine forskninger på skytebaner rundt om i Norge
Tungmetallavrenning fra sivile skytebaner – NIVA rapport LNR 5367 – 2007

Vannkvalitet og forurensningsgrad av metaller i vann og biota – NIVA rapport LNR 4623 – 2003 (Hjerkinn skytefelt)

Vitenskapskomiteen for Mattrygghet (VKM) sin studie på bly – Risk assessment of lead exposure from cervid meat in Norwegian consumers and in hunting dogs

Riflejakt som jaktform på hare og omfanget av skadeskyting med haglgevær. 20.05.2011. Larsen og Nybakk.
Bacheloroppgave fra Høgskolen i Hedmark, Evenstad. (Også referert til i anbefalingsbrevet fra Miljødirektoratet angående oppheving av forbudet mot blyhagl.) Upublisert.

Utenlanske sider med informasjon relatert til blyhagl/blydebatten

EFSA rapporter – trykk på rapportnavnet for å komme til siden med rapporten du ønsker å se på.

A benchmark dose analysis for lead exposure in children.

Long-term dietary exposure to lead in young children living in different European countries

Scientific Opinion on Lead in Food

Lead dietary exposure in the European population

En studie fra USA har noen oppsiktsvekkende opplysninger. Informasjon om denne studien finner du i linken under.

Experimental lead poisoning in turkey vultures

Studie angående tungsten i ammunisjon og farer med det – fra USA.

Embedded weapons-grade tungsten alloy shrapnel rapidly induces metastatic high-grade rhabdomyosarcomas in F344 rats.

Amerikansk undersøkelse om helseeffekter ved å spise viltmat i staten Nord Dakota – USA.

Epi-AID Trip Report: Assessment of human health risk from consumption of wild game meat with possible lead contamination among the residents of the State of North Dakota.

Skroll til toppen