Årsmøte 2020

Vi vil likevel gi medlemmer muligheten til å kunne komme med innspill til oss på saker som dere ønsker å få behandlet i årsmøtet. Dette kan dere sende inn til oss på e-post vår her.

Har du lyst til å hjelpe jegere i tiden fremover, så kan du også ta kontakt med oss. Det er mye som skjer i tiden fremover og det jobbes med mange saker.

Det vi har og fortsatt jobber med er dette:

  • Blyforbud i all ammunisjon – opp mot EU
  • Rovviltproblematikken i Norge og Skandinavia
  • Forskrifter og lover – endringer som vi ser er hensiktsmessige for utøvelse av jakt og fangst
  • Svare på høringer som påvirker direkte og inndirekte jegere og utøvelse av jakt og fangst
  • Våpenlov med tilhørende forskrifter
  • Støtte opp om anmeldelser av personer/organisasjoner som trakkaserer jegere og utøvelse av jakt og fangst

Dette er arbeid som er tidkrevende og krever mye av de som gjør dette. Her trenger vi alltid flere støttespillere som kan hjelpe oss.

Skroll til toppen