Arbeid med ny lov om vilt

Jegernes Interesseorganisasjon (JI) har i innspillsmøte 2. desember 2022 på oppfordring av LMD og KLD til i møte om ny viltlov, kommet med forslag om endring i loven som gir kommunene anledning til å «overstyre» grunneierretten i jaktsammenheng.

Vi sendte derfor spørsmål om dette til Stortingets energi- og miljøkomité.

Brevet kan du lese her.

Skroll til toppen