Jakttidsforskriften skal oppdateres i 2022

Jegernes Interesseorganisasjon fikk i januar 2021 invitasjon for å kunne komme med et forhåndsinspill til revideringen av forskrift om jakt- og fangsttider. Her har vi lagd hva vi mener er viktige momenter for hva som bør settes til grunn for jakt på vilt fra 2022 og de kommende 5 årene.

Det er et svært omfattende arbeide som skal gjøres når slike innspill skal gjennomgås, og det er derfor viktig at vi får med alle de momenter som som vi mener utfra en jegers ståsted skal gjelde fra 2022. Vi har hatt kontakt med et utvalg av jegere i hele Norge for å få inspill på deres meninger. Det har vi fått. Derfor så kan vi her komme med det vi mener er noe jegerstanden kan være fornøyd med. Her blir det rom for ei bedre forvaltning av vilt i årene som kommer mener vi.

Her kan du lese brevet fra Miljødirektoratet – vis brev.

Her kan du lese en rapport fra NINA – vis rapport.

Her kan du lese vårt innspill – vis innspill.

Her kan du lese listen over vilt – jakt og fangsttider som er vårt forslag – vis forslaget.

Her kan du se et vedlegg/tabell angående dagslys i Norge på forskillige steder og datoer – vis tabell.

Her er de gjeldende jaktider slik det er i dag – vis gjeldende jakttider

Skroll til toppen