Anmeldelse av drapstrusler mot jegereEnhver jeger som på vegne av myndighetene er tilsluttet et kommunalt jaktlag, eller er lisensjeger og som på vegne av fellesskapet utfører en oppgave fastsatt av myndighetene kunne må regne med å motta trusler om drap og vold mot seg og sin familie slik situasjonen er i dag. Dette er et tema som media og påtalemakt har satt alt for liten fokus på frem til nå! Dersom man leser debattene som foregår på de sosiale mediene, er det urovekkende og dels sjokkerende over hvor ekstreme enkelte er i debatten og i hvor stor grad det tillates at dette får utarte seg. Dersom disse holdningene og metodene, som det kan synes man er villig til å legitimere for å fremme sin sak, hadde vært uttalt i forbindelse med politiske eller religiøse grupperinger, ville dette åpenbart vært saker som myndighetene og påtalemakten ville sett på som svært alvorlige. Når det rammer kommunale skadefellingslag, lisensjegere og jaktlag har det så langt nærmest fått passere ubemerket hen.

Jegernes Interesseorganisasjon har bedt Justisministeren og justiskomiteen ta stilling til om ikke kommunale jaktlag/lisensjegere bør ha den samme myndighet og beskyttelse som eksempelvis medlemmer av kommunale viltnemnder/parkeringsvakter innehar. Jegernes Interesseorganisasjon stiller spørsmålet om ikke kommunale jaktlag/lisensjegere også på lik linje er utøvere av en oppgave fastsatt av myndighetene og derfor er å regne som en representant for denne.

Her er saken omtalt i Ringeriksavisa.


LOGO svart       Nord-Norge

Nordland, Troms, Finnmark

E-post: Finnmark - Vadsø:  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

E-post: Finnmark - Øksfjord: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

E-post: Troms - Tromsø: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

E-post: Nordland - Fauske: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Sør-Norge

Agder fylkene og kysten opp t.o.m. Vestfold

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

E-post Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Midt-Norge

Trønderlagsfylkene samt Møre og Romsdal

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Innlandet

Oppland og Hedmark

E-post:

Vestlandet

Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Østlandet

Buskerud, Akershus, Oslo, Østfold

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.