JI's kommenterer til nytt bestandsmål for ulv i Norge

JI's kommentarer til nytt bestandsmål for ulv i Norge

Jegernes Interesseorganisasjon støtter regjeringens forslag til bestandsmål på ulv offentligjort i Nationen den 5.3.14. Regjeringen har dekning i Bernkonvensjonen for modellen man har lagt til grunn for forslaget. Bernkonvensjonen krever kun at Norge forvalter ulv i samarbeid med våre naboland. Dette er stadfestet i Norsk rett og er således et udiskutabelt faktum. Den Sør-Skandinaviske ulvebestanden er pr. i dag fem ganger større enn nødvendig for artens overlevelsesevne de neste 100 år i følge Skandulv. At bestanden som sådan er truet av utryddelse, er en påstand som ikke har rot i biologiske fakta. Bestanden har økt med ca. 15 % hvert år de siste 12 årene, og er svært vital og robust. Det blir hevdet at deler av bestanden lider av innavl. Gjennom aktiv forvaltning av bestanden kan man ta ut revir som ikke er tilført nye gener de siste tiårene, og på den måten enkelt heve den genetiske standarden. Resultatet vil være at man får en mindre, men friskere bestand. Etter vårt syn bør revir hvor det er individer som har «spesialisert» seg på å ta jakthunder i tillegg til å ha en liten generisk variasjon, beskattes først. Dette for å dempe konflikten knyttet til arten.

Les mer av brevet JI sendte til Klima og miljøverndepartementet v/ Statssekretær Lars Andreas Lunde her.


LOGO svart       Nord-Norge

Nordland, Troms, Finnmark

E-post: Finnmark - Vadsø:  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

E-post: Finnmark - Øksfjord: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

E-post: Troms - Tromsø: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

E-post: Nordland - Fauske: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Sør-Norge

Agder fylkene og kysten opp t.o.m. Vestfold

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

E-post Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Midt-Norge

Trønderlagsfylkene samt Møre og Romsdal

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Innlandet

Oppland og Hedmark

E-post:

Vestlandet

Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Østlandet

Buskerud, Akershus, Oslo, Østfold

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.