Korttenkt navnekonkurranse?

Korttenkt navnekonkurranse?

 

Adresseavisen har satt i gang en konkurranse for å sette navn på ulven det er lisensjakt på i området Agdenes. I den forbindelse er det lov å spørre om man har tenkt grundig gjennom aspektene ved konkurransen, og hva som er hensikten? Er det bare en jippo for å kopiere Oslo da de navnga to ulver som oppholder seg i Østmarka? Eller er det et innlegg i debatten om at jakten på dyret ikke skulle vært iverksatt av myndighetene?

 

Tiltaket lander oppi en til tider overopphetet debatt om ulven og arten som går i media og på sosiale medier. For den som ikke så lett lar seg provosere, kan det se ut som om dette er en del av en strategi for å tåkelegge debatten, slik at den ikke sentrerer seg om fakta, forskning og hvordan vi bør forvalte den. Forhåpentligvis er dette ubevisst fra avisens side. Fra andre hold blir det brukt store ressurser på å holde temperaturen oppe slik at de som ikke sitter med detaljinformasjon heller skal forholde seg til følelser en rasjonelle tanker.

Les mer: Korttenkt navnekonkurranse?

Regionkontakt Vestlandet på plass

Regionkontakt Vestlandet på plass

Regionkontakt for Vestlandet er på plass, og vi ønsker herved Jonny Greve velkommen som regionkontakt for Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland. Jonny er en ivrig jeger på både stor- og småvilt, har to Dachser som brukes til jakt og en er godkjent ettersøkshund. Selv sier han at han er over middels interessert i jakt, og vi tror den beskrivelsen er svært treffende. For å få kontakt med Jonny, så finner du en peker til han nederst på siden.

NIMBY - NotInMyBackYard

 

NIMBY - NotInMyBackYard 

Hvorfor er noen  redd for ulven, spørres det retorisk og følges opp med at den er jo ikke farlig. Opplevde historier blir beskrevet som usanne eller sterkt overdrevne. For en frekkhet sier jeg!!

 

Først av alt må jeg bare få si at jeg føler en blanding av tristhet og skuffelse over at noen i det fellesskapet vi bestreber oss på å være, behandler folks bekymringer og frykt på en så overfladisk og lite empatisk måte. Refleksjoner og tilbakeblikk i historien forteller litt om hvor lite tid det har blitt benyttet til nettopp dette. Allikevel hevdes det at historien ikke er spesielt etterrettelig og heller ikke objektiv - i hvert fall når det gjelder ulv. En egenerklært konklusjon som er «bullseye» for budskapet om at ulven er helt ufarlig. Spørsmålet er; hvordan kan man hevde at noe er lite etterrettelig og objektivt for i neste øyeblikk ta det til inntekt for eget ståsted, kan jeg undre meg.

 

Rett som det er hevdes det at man skal lete både lenge og vel for å finne veldokumenterte tilfeller hvor vill og frisk ulv har angrepet mennesker. Ulven er det nest mest utbredte landpattedyret på den nordlige halvkule, bare overgått av mennesket. Og der ulven er, er den i konflikt med mennesket. Vi kan selvfølgelig lukke øyne og ører for det men situasjonen endrer seg ikke av den grunn.

Det beskrives også svartmalende om jegere som driver ulovelig, organisert jakt – jeg synes ikke det er ok å kaste beskyldninger til en samlet gruppe mennesker i tide og utide. Det kalles segregering og det vil vi vel ikke ha i vårt demokratiske land.

Les mer: NIMBY - NotInMyBackYard

Nødvergerett, eller "Nådedegsomtardinrett"?

Etter at det kom en endring i lovverket om at nødvergeretten også var gjeldende hund under direkte angrep av rovdyr, ble dette slått opp som en stor seier for jegerstanden som jakter med løs hund. Da var signalene at når et rovdyr går til angrep på hunden, kan man påberope seg nødvergeretten i lovverket.

Dommen som nylig falt i Nes er en alvorlig tankevekker i denne sammenhengen. Retten dømmer en kar til 4 måneder ubetinget fengsel for å ha skutt en ulv bare 25 meter fra husdyrene hans og det er altså besluttet at skytteren IKKE kan påberope seg en nødvergerett i denne situasjonen. Tingretten i Nes legger vekt på at det fantes andre handlingsalternativer og de finner at det faktisk ikke forelå direkte angrep, samt at et vesentlig element var at det fantes et elektrisk gjerde mellom bufe og ulven.

Betyr det at ordlyden «direkte angrep» i loven er synonymt med «tennene i kjøttet»? Naturmangfoldloven § 17 fra rovdyrforliket 2011 er i så fall et kraft slag i løse luften etter min vurdering. Da er det heller ikke sikkert at loven er så anvendelig som tidligere signalisert fra lovgiver og de interesseorganisasjonene som har jobbet for denne endringen som kom gjennom rovviltforliket 2011.

Les mer: Nødvergerett, eller "Nådedegsomtardinrett"?

Rypejakta truet over hele landet

Rypejakta truet over hele landet

Rypejakta har det vært skrevet "flere kilometer" med artikler om i høst, og vi som jegere kan bare se på forvaltningen gjør. Det er ikke alltid like enkelt å forvalte en viltbestand når den har nedgangstider, men her vil det være essensielt å få så mange og utfyllende data som mulig både fra jegere og fra grunneiere. Rypetelling og linjetaksering som gjennomføres kan i mange tilfeller være bra, men blir de bare gjennomført en gang pr. år så blir det litt tynt.

 

Data fra jegere og friluftsfolk

Det hadde vært fint om man bruker hele jaktsesongen i tillegg for å kunne se hvordan utviklingen er over tid. Noen plasser blir dette gjennomført, og de data som da fremkommer sier noe om bestanden akkurat i det tidsrommet. En annen tanke er å finne ut hva rypa eter på de aktuelle plasser og hva som eventuelt er i området. Blåbær, krekling og tyttebær er noe som er på menyen for rypa, så de biotopene som har mye av dette kan også ha muligheten til å fø mye ryper.

Les mer: Rypejakta truet over hele landet

Flere artikler …

  1. Argumenter så tunge som bly!

LOGO svart       Nord-Norge

Nordland, Troms, Finnmark

E-post: Finnmark - Vadsø:  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

E-post: Finnmark - Øksfjord: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

E-post: Troms - Tromsø: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

E-post: Nordland - Fauske: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Sør-Norge

Agder fylkene og kysten opp t.o.m. Vestfold

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

E-post Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Midt-Norge

Trønderlagsfylkene samt Møre og Romsdal

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Innlandet

Oppland og Hedmark

E-post:

Vestlandet

Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Østlandet

Buskerud, Akershus, Oslo, Østfold

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.