Ville menn i tam mark.

Når det mest naturlige blir unaturlig for det moderne menneske

 

Kronikk til Fedrelandsvennens artikkel "Ville menn i tam mark"

 

Ser at kulturredaktøren i Fedrelandsvennen Karen Kristine Blågestad, etterlyser noen svar på hvorfor så mange finner glede av å ha jakt som livsstil. At hun beskriver aktiviteten som en aktivitet kun forbeholdt menn, viser at hun mangler kompetanse på dette feltet. Faktum er at andelen kvinner som jakter øker år for år. Jakt har mer og mer blitt en familieaktivitet, sosialt samvær og rekreasjon. Når det gjelder de tekniske innretningene om brukes under moderne jakt, er det for å ivareta jaktkameraters, jakthunders og egen sikkerhet. I tillegg har samfunnet pålagt oss som jegere mer krav til både human jaktutøvelse og sikkerhet. Men jegere bør kanskje ikke ha mulighet til å kunne utøve sin aktivitet under samme sikkerhetskrav som ellers i samfunnet?

 

Kan det være at i det moderne samfunnet vi lever i, vil bli mer og mer syntetisk?  Både når det gjelder matvarer, meninger og opplevelser. Oppkonstruert reality blir det nærmeste noen kommer et ekte liv. At mange søker seg til en aktivitet, som for mange mennesket har vært en av de mest selvfølgelige for menneskes overlevelse, nest etter det å reprodusere. Det og selv kunne høste av naturen og nyttiggjøre seg de fantastiske råvarene er for mange en viktig del av jakten. At noen heller vil gå i frysedisken for å hente det man trenger er selvsagt forståelig. Da slipper man å forholde seg til at den frosne biffen man står med i hånden faktisk kommer fra et ekte levende dyr. Det må nok føles behagelig å slippe å forholde seg til det?

 

En del av kulturredaktørens kommentar omhandler forvaltning av våre rovdyr. Her uttrykkes endelig det som kanskje er kjernen i argumentasjonen. Mange mener at flere av våre arter ikke skal forvaltes, men kun vernes uansett bestandstall. Blant annet har antallet familiegrupper med gaupe økt mye fra 2004, mens det har vært åpning for kvotejakt. Bestanden holder seg over det som Stortinget har fastsatt. Her er kvotejakten et viktig instrument for å ha en robust bestand, samtidig som man holder konfliktnivået lavest mulig.

Norske jegere tar jobben med å holde bestandene av rovvilt til de mål stortinget setter. Selv om dette utsetter oss for ubehagelige trusseltelefoner, fra blant annet Kulturredaktørens meningsfeller.

Hvis man også følger med på sosiale medier, florer det med påstander, sjikane og trusler fra ekstreme vernemiljøer. Når dette fremsettes mot norske jegere, virker det som om dette er sosialt akseptert. Dette er den enkle grunnen til at jaktlag som jakter rovvilt, ikke debatterer og holder lav profil. Kulturredaktøren sitt syn på at jegere ikke har samme krav på sikkerhet og å føle velvære og tilfredshet under utøvelsen av sin aktivitet, er uforståelig for oss, men kanskje ikke for henne.

 

Fædrelandsvennen har en del som kalles, Innsikt. Det er en flott tittel. Kulturredaktøren burde kanskje reflektere litt over det navnet, før hun med sarkasme og bombastisk klarhet kommenterer noe som hun selv gir utrykk for, har et fjernt både teoretisk og praktisk forhold til?

Snøscooter og lokal forvaltning

Det er de siste dagene kommet en del synspunkter og meningsytringer på lokal forvaltning av bl.a. bruk av snøskuter. Naturvernforbundet står i spissen for å hindre lokal forvaltning av scooterbruk sammen med DNT, NJFF, Norskog og Friluftslivets fellesorganisasjon  for å stanse lovforslagene til Høyre og Fremskrittspartiet med flere som vil gi kommunene økt selvstyre og myndighet i bl.a. scooterbruk/motorferdsel i utmark innenfor nasjonale retningslinjer.

Naturvernforbundet mener det vil være en tragedie om forslaget kommer gjennom i Stortinget den 21. mars, fordi de frykter en utstrakt "fornøyelseskjøring". Hvis de som er imot dette forslaget er så imot kommune Norge at de ikke tror de kan klare å forvalte dette på en forsvarlig måte, viser det bare hvor snevert disse organisasjonene tenker om kommuneforvaltning over det ganske land.
DET vil vi si er en tragedie for kommune Norge. Kommuner rundt om i landet vil sikkert klare å sette opp faste løyper/traseer som scootere må holde seg til, det har vel aldri vært snakk om at det er fritt å kjøre hvor en vil. Selv "scooterfolket" er opptatt av at dette skal gjennomføres på en smidig og kontrollert måte.

Det har også i lengre tid blitt etterlyst mer effektive uttak av bl.a. jerv under lisensjakt av forvaltningsorganer, da den er langt over bestandsmålet i Norge. Jegere over hele landet har i årtider sagt at hvis de får transportløyver for å ta seg inn på fjellet hvor jerven er, så blir effektiviteten i jakta større også. Det er ikke her snakk om å jakte jerv fra scooter, men å komme seg inn til åteplasser som er fastsatte. Det vil også være mer effektivt å få ut jervebåser om man bruker scooter, da disse ofte veier en god del. Dette vil totalt sett kunne være med å øke uttak på bl.a. jerv.

Flere har vært i kontakt for å høre hvordan vi stiller oss til dette forslaget, og vi er for økt selvstyre og lokal forvaltning i disse spørsmålene. Vi skjønner heller ikke hvorfor vi skulle blande oss inn i slike spørsmål, siden det heller ikke er lov å bruke motoriserte hjelpemidler under en jaktutøvelse. Men vi ser absolutt fordeler med bruk av scooter for å kunne utføre en effektiv jakt på flere områder. (Se tidligere avsnitt). Vi stiller oss på samme linje som Utmarkskommunenes Sammenslutning som ønsker en demokratisering av lovverket.

 I tillegg så er det trukket inn at vilt vil bli skremt av en eventuell økt bruk av scooter og motorferdsel, men dette har vel i årtider blitt tilbakevist ved at man ofte ser at f.eks. elg og annet vilt ikke lar seg skremme av kjøretøyet, men så snart man stopper og går av det så rømmer dyrene. Dette er fordi de ikke ser på kjøretøyene som en trussel, men de vet at mennesker er "predatorer" og da de viser en aktiv nærhet som å stoppe kjøretøyet og gå av, blir trusselbildet forandret for dyrene. Ornitologer bruker ofte bilen som "kamuflasje" for å komme tett innpå fugl for å gjennomføre tellinger eller bare for å komme tett på en fugl.

Regionkontakt for Nord Norge er på plass

Regionkontakt for Nord Norge er på plass

Regionkontakt for Nord Norge er på plass. Arve Wandsvik fra Vadsø er innsatt i den rollen. Arve er jeger og har en bedrift som driver innenfor jeger- og skytteraktiviteter.

Du finner pekere nederst på siden til alle regionkontaktene.

Vi får bare si gratulerer og lykke til i jobben.

Lovlydige våpeneiere og effektive tiltak!

For tiden pågår det en debatt i media om å innføre forbud mot en stor del av den privateide våpengarderoben. I Romerikes Blad torsdag, presenterte forslagstiller et innspill til Arbeiderpartiets partiprogram. Forslaget innebærer at Arbeiderpartiet skal programfeste et forbud mot å eie halvautomatiske våpen av alle slag, inklusive pistoler og håndvåpen. I samme forslag foreslås det også å innføre årsavgift på eie av våpen.

Når forslagstiller representerer noen av de pårørende etter terroraksjonen 22. juli, kan man godt forstå motivasjonen bak forslagene. Terroranslaget var ikke bare et angrep på AUFs sommerleir, men et angrep på nasjonen Norge og oss alle. De pårørende skal vite at også jegere og skyttere i Norge føler med dem i deres sorg over de tapene de ble påført. Imidlertid er vi uenige i at vi skal fremstilles som potensielle kriminelle på grunn av aktiviteten vi bedriver som også innebærer å videreføre jakt og skyttertradisjoner til kommende generasjoner.  Det er SVÆRT sjelden at det er registrerte/lovlige våpen som er innblandet i kriminell aktivitet. Det naturlige spørsmålet blir da om det er blant innehaverne av registrerte/lovlige våpen vi skal sette inn tiltak? Vi mener, nei!

Les mer: Lovlydige våpeneiere og effektive tiltak!

Blyhagl - en faktaartikkel

Blyhagl - en faktaartikkel

Skrevet av: Sindre Thirud, Sivilingeniør

Innlegget er lagt inn etter avtale med Sindre Thirud, som sendte dette inn som et debattinnlegg i en annen organisasjon for noen år siden, men ble refusert. Metallurger har gått god for det faglige innholdet i innlegget. Norsk natur og grunnstoffet bly er det samme som da innlegget ble skrevet, så dette er i høyeste grad relevant.

Skitt au, her er det på nytt:

Følgende innlegg ble ”refusert” av NJFF for noen år siden: (Har gjort noen få endringer siden dagens situasjon er litt endret fra da jeg skrev det.)

Noen strøtanker fra en villfaren, resignert, men fortsatt oppegående jeger, til direktoratet for naturforvaltning og NJFF .

Hvorfor stiller norske jegere seg skeptisk til forbudet mot blyhagl?

Les mer: Blyhagl - en faktaartikkel


LOGO svart       Nord-Norge

Nordland, Troms, Finnmark

E-post: Finnmark - Vadsø:  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

E-post: Finnmark - Øksfjord: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

E-post: Troms - Tromsø: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

E-post: Nordland - Fauske: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Sør-Norge

Agder fylkene og kysten opp t.o.m. Vestfold

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

E-post Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Midt-Norge

Trønderlagsfylkene samt Møre og Romsdal

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Innlandet

Oppland og Hedmark

E-post:

Vestlandet

Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Østlandet

Buskerud, Akershus, Oslo, Østfold

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.