Argumenter så tunge som bly!

Helt siden debatten omkring blyhagl tok seg opp tidlig på 90-tallet, har den vært preget av mye engasjement og sterke meninger. Gjennom hele prosessen og helt fram til i dag, har det vært klart at det ikke foreligger en faglig begrunnelse for å innføre et forbud mot bruk av blyhagl som omfatter jakt på fastmark og over havet.

I hovedsak kan vi se at blyhagl fra EU-området er restriksjonene lagt på bruk av bly i våtmarksområder. På denne måten anser også EU-landene å ha oppfylt sine forpliktelser i henhold til internasjonale konvensjoner.

I den grad det er restriksjoner for bruk av blyhagl i øvrige deler av verden, er det våtmarks forbud som dominerer.
Tar en utgangspunkt i norske forhold og det faktum at det ikke er faglig grunnlag for forurensningsfare ved bruk av blyhagl på fastmark og over havet, er det heller ikke grunnlag for å si at regelverket i Norge bør videreføres som det er i dag. Hensynet til miljøutfordringene ved bruk av blyhagl i våtmarksområder blir ivaretatt gjennom vedtak om et forbud nettopp der.

Vi kjenner i dag til en rekke gode argumenter for å gjeninnføre bruk av bly. De to viktigste vil være:
• Bly har de beste egenskapene for å oppfylle kravet om human avliving.
• Blyhagl brukt på fastmark og over åpent vann/hav utgjør ingen forurensningsfare.

Jegernes interesseorganisasjon vil oppfordre partiene på stortinget og programfester at de vil oppheve totalforbudet mot blyhagl Vi ser at det finnes god dokumentasjon for å omstøte forbudet mot bruk av blyhagl. Som våre meningsfeller i denne saken finner vi flere av landets organisasjoner som blant annet bondeorganisasjoner og skogseierforbund. Vi registrerer også at flere politiske partier signaliserer at de vil legge oppheving av blyforbudet inn i sitt program.
La jegerne igjen få tilgang til det best dokumenterte materialet for human avliving samtidig som miljøet og vår natur blir ivaretatt.


La oss oppheve forbudet for bruk av blyhagl til jakt med unntak av våre våtmarksområder.

Roy Yven
Håvard Jensen

 


LOGO svart       Nord-Norge

Nordland, Troms, Finnmark

E-post: Finnmark - Vadsø:  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

E-post: Finnmark - Øksfjord: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

E-post: Troms - Tromsø: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

E-post: Nordland - Fauske: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Sør-Norge

Agder fylkene og kysten opp t.o.m. Vestfold

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

E-post Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Midt-Norge

Trønderlagsfylkene samt Møre og Romsdal

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Innlandet

Oppland og Hedmark

E-post:

Vestlandet

Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Østlandet

Buskerud, Akershus, Oslo, Østfold

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.